Knirke, hunkat (huskat) på 4 år og 4 måneder

Da Knirke er blevet adopteret for lang tid siden, er alle billeder blevet fjernet

Beskrivelse af Knirke

Type: Kat. Navn: Knirke. Køn: Steril. Hunkat. Alder: 07/04/12. Race: Huskat. Beskrivelse:
Knirke ankome til internatet, svært undervægtig og højdrægtig.
Hun fødte sine killinger, men vi kunne hurtigt se, at hun ikke havde nok at give af til dem alle, derfor blev en af killingerne lagt til en anden nybagt missemor, som tog den til sig som sin egen.
Knirke er pt. i pleje sammen med sine killinger, hvor hun nyder livet. :). Oplysninger fra plejefamilien:
'Knirke' er en super sød, venlig og glad kat.
Hun 'snakker' rigtig meget og det er også pga det, hun har fået sit navn.
Hun er som regel der hvor menneskene er (især når mennesket er i køkkenet)
Hun ligger gerne i arm eller på skødet for at blive nusset.
I det hele taget en dejlig kat.
Hun vil ikke egne sig til at være indekat..

Fakta om Knirke

Navn: Knirke
Dyreart: Kat
Køn: Hun
Alder: 4 år og 4 måneder
Race: Huskat
Tilføjet til siden: 9. juni 2016 11:30
Adopteret: 5. august 2016 16:05
Internat: Dansk Dyreværn Aarhus (The Voice of Pets)
Allerede adopteret
Da Knirke er blevet adopteret for lang tid siden, er alle billeder blevet fjernet

Information om Dansk Dyreværn Aarhus (The Voice of Pets)

Beskrivelse af Dansk Dyreværn Aarhus (The Voice of Pets)

Dansk Dyreværn Århus er en almennyttig dyreværnsforening som:
 • Overtager herreløse dyr fra hele Østjylland
 • Driver et dyreinternat, hvor dyrene passes og plejes
 • Finder nye hjem til dyrene
 • Regulerer bestanden af hjemløse katte i Stor-Århus og giver fodertilskud
 • Arbejder for at forbedre forholdene for landbrugets produktionsdyr
 • Arbejder for at forbedre forholdene for dyrene i Danmark ved løbende at komme med forslag til ændringer i lovgivningen
 • Hjælper i sager og spørgsmål omkring vanrøgt og dyremishandling
 • Betaler for dyreambulancen i Århus Amt
 • Driver Dyregravpladsen
 • Iværksætter foranstaltninger til beskyttelse af vildtet i høstsæsonen
 • Rådgiver om dyrs pasning og adfærd
 • Virker i arbejdet for beskyttelse af vilde dyr - herunder truede arter
 • Udgiver bladet "Vore Dyr"
 • Drives økonomisk for midler indkommet ved arv, gaver og medlemskontingent
Dansk Dyreværn Århus er medlem af den verdensomspændende dyreværnsorganisation WSPA (World Society for the Protection of Animals), der har hovedkontor i London derudover støtter vi WWF, Verdensnaturfonden. Gennem disse medlemsskaber er vi med til at støtte dyreværnsarbejde verden over.

Donation:
MobilePay: 95 133, eller
Hjemmeside: https://thevoiceofpets.dk/stoet/.

Priser:
1.200,00 kr. pr. kat

Fakta om Dansk Dyreværn Aarhus (The Voice of Pets)

Adresse: Tingskoven 5, 8310 Tranbjerg
Hjemmeside: https://thevoiceofpets.dk/
E-mail adresse:
Telefon nummer: +45 87 33 44 40
Sidst tjekket: 25. august 2021 08:43