Alma, hunkat (huskat) på 3 måneder

Da Alma er blevet adopteret for lang tid siden, er alle billeder blevet fjernet

Beskrivelse af Alma

Type: Kat. Navn: Alma. Køn: Hunkat. Alder: 13/04/16. Race: Huskat. Beskrivelse:
Dette er Alma, hun ankom i pleje sammen med Josefine og Yasmin.. Alma var meget skræmt og bange, og når hånden nærmede sig hvæsset hun kraftigt men uden at angribe.. Her tog det lidt længere tid for hende at kunne stole og føle sig tryg ved os, men nu er hun den der skal putte og sove hos mig og det skal helst være helt tæt på en. Alma er en dejlig killing og vil som ene kat blive helt fantastisk.. Hun spinder højt.
Vant til børn.. Alma er pt. i pleje men vil kunne mødes hos plejefamilien efter aftale med internatet.. RESERVERET.

Fakta om Alma

Navn: Alma
Dyreart: Kat
Køn: Hun
Alder: 3 måneder
Race: Huskat
Tilføjet til siden: 18. juni 2016 13:57
Adopteret: 15. juli 2016 13:26
Internat: Dansk Dyreværn Aarhus (The Voice of Pets)
Allerede adopteret
Da Alma er blevet adopteret for lang tid siden, er alle billeder blevet fjernet

Information om Dansk Dyreværn Aarhus (The Voice of Pets)

Beskrivelse af Dansk Dyreværn Aarhus (The Voice of Pets)

Dansk Dyreværn Århus er en almennyttig dyreværnsforening som:
 • Overtager herreløse dyr fra hele Østjylland
 • Driver et dyreinternat, hvor dyrene passes og plejes
 • Finder nye hjem til dyrene
 • Regulerer bestanden af hjemløse katte i Stor-Århus og giver fodertilskud
 • Arbejder for at forbedre forholdene for landbrugets produktionsdyr
 • Arbejder for at forbedre forholdene for dyrene i Danmark ved løbende at komme med forslag til ændringer i lovgivningen
 • Hjælper i sager og spørgsmål omkring vanrøgt og dyremishandling
 • Betaler for dyreambulancen i Århus Amt
 • Driver Dyregravpladsen
 • Iværksætter foranstaltninger til beskyttelse af vildtet i høstsæsonen
 • Rådgiver om dyrs pasning og adfærd
 • Virker i arbejdet for beskyttelse af vilde dyr - herunder truede arter
 • Udgiver bladet "Vore Dyr"
 • Drives økonomisk for midler indkommet ved arv, gaver og medlemskontingent
Dansk Dyreværn Århus er medlem af den verdensomspændende dyreværnsorganisation WSPA (World Society for the Protection of Animals), der har hovedkontor i London derudover støtter vi WWF, Verdensnaturfonden. Gennem disse medlemsskaber er vi med til at støtte dyreværnsarbejde verden over.

Donation:
MobilePay: 95 133, eller
Hjemmeside: https://thevoiceofpets.dk/stoet/.

Priser:
1.200,00 kr. pr. kat

Fakta om Dansk Dyreværn Aarhus (The Voice of Pets)

Adresse: Tingskoven 5, 8310 Tranbjerg
Hjemmeside: https://thevoiceofpets.dk/
E-mail adresse:
Telefon nummer: +45 87 33 44 40
Sidst tjekket: 25. august 2021 08:43