Ingeborg Skjern, hunkanin (hvid dansk land) på 5 måneder

Beskrivelse af Ingeborg Skjern

Køn:Steriliseret hun Alder: Voksen Race: Hvid Dansk Land. Søger Et hjem med plads til at boltre sig, som hel eller delvis frikanin. Vores kaniner er indekaniner og kan pt. ikke formidles til et udendørs hjem. Baggrund/Historie Ingeborg har boet på internatet siden den 05/12/19. Hun er redningskanin og kommer fra et sted hvor hun gik sammen med flere andre og ikke havde det godt. Var meget tynd og muskelfattig ved ankomst. Hun skulle eftersigende være Hvid Dansk Landkanin, men er dog noget mindre end racestandarden pt. Personlighed/Adfærd Sød pige, meget stille og rolig, men også nysgerrig og opsøgende, når hun lige har lært en at kende. Hun virker ikke som sådan mærket af det miljø hun kommer fra, men bryder sig ikke om at blive løftet på. Kan håndteres i forbindelse med f. eks. dyrlægetjek. Skal ikke ud til en familie med små børn. Særlige bemærkninger Ingeborg blev steriliseret den 13/12/19 og kan 6-8 uger efter bondes med anden hormonfri kanin. Hun er vaccineret mod VHD1 og VHD2.

Fakta om Ingeborg Skjern

Navn: Ingeborg Skjern
Dyreart: Kanin
Køn: Hun
Alder: 5 måneder
Race: Hvid dansk land
Tilføjet til siden: 19. april 2020 22:05
Adopteret: 18. maj 2020 08:33
Internat: Dansk Dyreværn Aarhus (The Voice of Pets)
Allerede adopteret
Der blev ikke fundet nogle billeder af Ingeborg Skjern

Information om Dansk Dyreværn Aarhus (The Voice of Pets)

Beskrivelse af Dansk Dyreværn Aarhus (The Voice of Pets)

Dansk Dyreværn Århus er en almennyttig dyreværnsforening som:
 • Overtager herreløse dyr fra hele Østjylland
 • Driver et dyreinternat, hvor dyrene passes og plejes
 • Finder nye hjem til dyrene
 • Regulerer bestanden af hjemløse katte i Stor-Århus og giver fodertilskud
 • Arbejder for at forbedre forholdene for landbrugets produktionsdyr
 • Arbejder for at forbedre forholdene for dyrene i Danmark ved løbende at komme med forslag til ændringer i lovgivningen
 • Hjælper i sager og spørgsmål omkring vanrøgt og dyremishandling
 • Betaler for dyreambulancen i Århus Amt
 • Driver Dyregravpladsen
 • Iværksætter foranstaltninger til beskyttelse af vildtet i høstsæsonen
 • Rådgiver om dyrs pasning og adfærd
 • Virker i arbejdet for beskyttelse af vilde dyr - herunder truede arter
 • Udgiver bladet "Vore Dyr"
 • Drives økonomisk for midler indkommet ved arv, gaver og medlemskontingent
Dansk Dyreværn Århus er medlem af den verdensomspændende dyreværnsorganisation WSPA (World Society for the Protection of Animals), der har hovedkontor i London derudover støtter vi WWF, Verdensnaturfonden. Gennem disse medlemsskaber er vi med til at støtte dyreværnsarbejde verden over.

Donation:
MobilePay: 95 133, eller
Hjemmeside: https://thevoiceofpets.dk/stoet/.

Priser:
1.200,00 kr. pr. kat

Fakta om Dansk Dyreværn Aarhus (The Voice of Pets)

Adresse: Tingskoven 5, 8310 Tranbjerg
Hjemmeside: https://thevoiceofpets.dk/
E-mail adresse:
Telefon nummer: +45 87 33 44 40
Sidst tjekket: 27. maj 2020 23:35