Popcorn, hankanin (bl. hermelin) på 3 måneder

Da Popcorn er blevet adopteret for lang tid siden, er alle billeder blevet fjernet

Beskrivelse af Popcorn

Type: Kanin. Navn: Popcorn. Køn: Han. Alder: 16/01/16. Race: Bl. Hermelin. Beskrivelse:
Købt i Petworld som 8 uger.. Indleveret sammen med Mus.
Super tamme.. Glad for børn.. Virker meget rolig og elsker at blive nusset.
Er ligesom hundehvalpe.
Indleveret pga. allergi hos spædbarn.. Selvom de har gået sammen, har vi her på internatet valgt at skille dem ad, da de endnu ikke er kastreret og snart bliver kønsmodne.. Popcorn har boet på internatet siden den 30/04/16.

Fakta om Popcorn

Navn: Popcorn
Dyreart: Kanin
Køn: Han
Alder: 3 måneder
Race: Bl. hermelin
Tilføjet til siden: 4. maj 2016 12:31
Adopteret: 7. maj 2016 10:37
Internat: Dansk Dyreværn Aarhus (The Voice of Pets)
Allerede adopteret
Da Popcorn er blevet adopteret for lang tid siden, er alle billeder blevet fjernet

Information om Dansk Dyreværn Aarhus (The Voice of Pets)

Beskrivelse af Dansk Dyreværn Aarhus (The Voice of Pets)

Dansk Dyreværn Århus er en almennyttig dyreværnsforening som:
 • Overtager herreløse dyr fra hele Østjylland
 • Driver et dyreinternat, hvor dyrene passes og plejes
 • Finder nye hjem til dyrene
 • Regulerer bestanden af hjemløse katte i Stor-Århus og giver fodertilskud
 • Arbejder for at forbedre forholdene for landbrugets produktionsdyr
 • Arbejder for at forbedre forholdene for dyrene i Danmark ved løbende at komme med forslag til ændringer i lovgivningen
 • Hjælper i sager og spørgsmål omkring vanrøgt og dyremishandling
 • Betaler for dyreambulancen i Århus Amt
 • Driver Dyregravpladsen
 • Iværksætter foranstaltninger til beskyttelse af vildtet i høstsæsonen
 • Rådgiver om dyrs pasning og adfærd
 • Virker i arbejdet for beskyttelse af vilde dyr - herunder truede arter
 • Udgiver bladet "Vore Dyr"
 • Drives økonomisk for midler indkommet ved arv, gaver og medlemskontingent
Dansk Dyreværn Århus er medlem af den verdensomspændende dyreværnsorganisation WSPA (World Society for the Protection of Animals), der har hovedkontor i London derudover støtter vi WWF, Verdensnaturfonden. Gennem disse medlemsskaber er vi med til at støtte dyreværnsarbejde verden over.

Donation:
MobilePay: 95 133, eller
Hjemmeside: https://thevoiceofpets.dk/stoet/.

Priser:
1.200,00 kr. pr. kat

Fakta om Dansk Dyreværn Aarhus (The Voice of Pets)

Adresse: Tingskoven 5, 8310 Tranbjerg
Hjemmeside: https://thevoiceofpets.dk/
E-mail adresse:
Telefon nummer: +45 87 33 44 40
Sidst tjekket: 25. august 2021 08:43