Kis, hunkat (huskat) på 3 år

Da Kis er blevet adopteret for lang tid siden, er alle billeder blevet fjernet

Beskrivelse af Kis

Type: Kat. Navn: Kis. Køn: Steril. Hunkat. Alder: 21/04/13. Race: Huskat. Beskrivelse:
Kis er indleveret af vores kattefanger som døbte hende Kis: (K)atten (I)(S)ækken, da hun bogtavelig talt var blevet proppet i en sæk indtil kattefangeren kunne afhente. En hårdhændet metode vi er særlig imponeret over!. Kis var naturligvis noget påvirket af denne behandling og skulle lige sunde sig da hun blev installeret i sit eget værelse. Hun har dog hurtig vist sig at være en fantastisk sød og MEGET kælen lille kat.. Hun var fyldt med ørermider og havde en knækket hjørnetand, som vi har fået ordnet ved vores dyrlæge.
Kis søger et roligt hjem, hvor man er en del hjemme til at hygge med hende.
Hun virker ikke til at have ret meget imod de andre katte, men om hun kan trives i et hjem med andre dyr vides ikke.. Kis har boet på internatet siden den 14/04/16.

Fakta om Kis

Navn: Kis
Dyreart: Kat
Køn: Hun
Alder: 3 år
Race: Huskat
Tilføjet til siden: 30. april 2016 23:56
Adopteret: 2. maj 2016 10:43
Internat: Dansk Dyreværn Aarhus (The Voice of Pets)
Allerede adopteret
Da Kis er blevet adopteret for lang tid siden, er alle billeder blevet fjernet

Information om Dansk Dyreværn Aarhus (The Voice of Pets)

Beskrivelse af Dansk Dyreværn Aarhus (The Voice of Pets)

Dansk Dyreværn Århus er en almennyttig dyreværnsforening som:
 • Overtager herreløse dyr fra hele Østjylland
 • Driver et dyreinternat, hvor dyrene passes og plejes
 • Finder nye hjem til dyrene
 • Regulerer bestanden af hjemløse katte i Stor-Århus og giver fodertilskud
 • Arbejder for at forbedre forholdene for landbrugets produktionsdyr
 • Arbejder for at forbedre forholdene for dyrene i Danmark ved løbende at komme med forslag til ændringer i lovgivningen
 • Hjælper i sager og spørgsmål omkring vanrøgt og dyremishandling
 • Betaler for dyreambulancen i Århus Amt
 • Driver Dyregravpladsen
 • Iværksætter foranstaltninger til beskyttelse af vildtet i høstsæsonen
 • Rådgiver om dyrs pasning og adfærd
 • Virker i arbejdet for beskyttelse af vilde dyr - herunder truede arter
 • Udgiver bladet "Vore Dyr"
 • Drives økonomisk for midler indkommet ved arv, gaver og medlemskontingent
Dansk Dyreværn Århus er medlem af den verdensomspændende dyreværnsorganisation WSPA (World Society for the Protection of Animals), der har hovedkontor i London derudover støtter vi WWF, Verdensnaturfonden. Gennem disse medlemsskaber er vi med til at støtte dyreværnsarbejde verden over.

Donation:
MobilePay: 95 133, eller
Hjemmeside: https://thevoiceofpets.dk/stoet/.

Priser:
1.200,00 kr. pr. kat

Fakta om Dansk Dyreværn Aarhus (The Voice of Pets)

Adresse: Tingskoven 5, 8310 Tranbjerg
Hjemmeside: https://thevoiceofpets.dk/
E-mail adresse:
Telefon nummer: +45 87 33 44 40
Sidst tjekket: 25. august 2021 08:43