Molly, hungnaver på 3 måneder

Da Molly er blevet adopteret for lang tid siden, er alle billeder blevet fjernet

Beskrivelse af Molly

Type: Marsvin. Navn: Molly. Køn: Hun. Alder: 11/01/16. Race: Beskrivelse:
Molly blev købt fra en stor Dyreforretning, men dagen efter gik det op for ejeren at hun ikke magtede opgaven og forsøgte at aflevere Molly retur. Det kunne hun dog ikke og blev henvist herud til.. Molly virker ikke til at have været ret meget i hænder.
Hun søger et hjem hvor hun kan gå sammen med artsfæller af samme køn.. Molly har boet på internatet siden den 11/04/16.

Fakta om Molly

Navn: Molly
Dyreart: Gnaver
Køn: Hun
Alder: 3 måneder
Race:
Tilføjet til siden: 30. april 2016 23:56
Adopteret: 8. maj 2016 08:19
Internat: Dansk Dyreværn Aarhus (The Voice of Pets)
Allerede adopteret
Da Molly er blevet adopteret for lang tid siden, er alle billeder blevet fjernet

Information om Dansk Dyreværn Aarhus (The Voice of Pets)

Beskrivelse af Dansk Dyreværn Aarhus (The Voice of Pets)

Dansk Dyreværn Århus er en almennyttig dyreværnsforening som:
 • Overtager herreløse dyr fra hele Østjylland
 • Driver et dyreinternat, hvor dyrene passes og plejes
 • Finder nye hjem til dyrene
 • Regulerer bestanden af hjemløse katte i Stor-Århus og giver fodertilskud
 • Arbejder for at forbedre forholdene for landbrugets produktionsdyr
 • Arbejder for at forbedre forholdene for dyrene i Danmark ved løbende at komme med forslag til ændringer i lovgivningen
 • Hjælper i sager og spørgsmål omkring vanrøgt og dyremishandling
 • Betaler for dyreambulancen i Århus Amt
 • Driver Dyregravpladsen
 • Iværksætter foranstaltninger til beskyttelse af vildtet i høstsæsonen
 • Rådgiver om dyrs pasning og adfærd
 • Virker i arbejdet for beskyttelse af vilde dyr - herunder truede arter
 • Udgiver bladet "Vore Dyr"
 • Drives økonomisk for midler indkommet ved arv, gaver og medlemskontingent
Dansk Dyreværn Århus er medlem af den verdensomspændende dyreværnsorganisation WSPA (World Society for the Protection of Animals), der har hovedkontor i London derudover støtter vi WWF, Verdensnaturfonden. Gennem disse medlemsskaber er vi med til at støtte dyreværnsarbejde verden over.

Donation:
MobilePay: 95 133, eller
Hjemmeside: https://thevoiceofpets.dk/stoet/.

Priser:
1.200,00 kr. pr. kat

Fakta om Dansk Dyreværn Aarhus (The Voice of Pets)

Adresse: Tingskoven 5, 8310 Tranbjerg
Hjemmeside: https://thevoiceofpets.dk/
E-mail adresse:
Telefon nummer: +45 87 33 44 40
Sidst tjekket: 25. august 2021 08:43