Simba, hankat (huskat) på 7 måneder

Da Simba er blevet adopteret for lang tid siden, er alle billeder blevet fjernet

Beskrivelse af Simba

Type: Kat. Navn: Simba. Køn: Kast. Hankat. Alder: 25/10/15. Race: Huskat. Beskrivelse:
Simba har boet sammen med 3 andre katte og de har haft det fint sammen.
Han har især haft det rigtig godt med sin bror Sorte.
Han har været vant til at kunne komme udenfor og søger samme mulighed i sit nye hjem.
Simba er en lækker, aktiv og kælen ungkat, der virker til at kunne trives i de fleste hjem.. Simba har boet på internatet siden den 19/05/16.

Fakta om Simba

Navn: Simba
Dyreart: Kat
Køn: Han
Alder: 7 måneder
Race: Huskat
Tilføjet til siden: 24. maj 2016 14:45
Adopteret: 5. juni 2016 12:47
Internat: Dansk Dyreværn Aarhus (The Voice of Pets)
Allerede adopteret
Da Simba er blevet adopteret for lang tid siden, er alle billeder blevet fjernet

Information om Dansk Dyreværn Aarhus (The Voice of Pets)

Beskrivelse af Dansk Dyreværn Aarhus (The Voice of Pets)

Dansk Dyreværn Århus er en almennyttig dyreværnsforening som:
 • Overtager herreløse dyr fra hele Østjylland
 • Driver et dyreinternat, hvor dyrene passes og plejes
 • Finder nye hjem til dyrene
 • Regulerer bestanden af hjemløse katte i Stor-Århus og giver fodertilskud
 • Arbejder for at forbedre forholdene for landbrugets produktionsdyr
 • Arbejder for at forbedre forholdene for dyrene i Danmark ved løbende at komme med forslag til ændringer i lovgivningen
 • Hjælper i sager og spørgsmål omkring vanrøgt og dyremishandling
 • Betaler for dyreambulancen i Århus Amt
 • Driver Dyregravpladsen
 • Iværksætter foranstaltninger til beskyttelse af vildtet i høstsæsonen
 • Rådgiver om dyrs pasning og adfærd
 • Virker i arbejdet for beskyttelse af vilde dyr - herunder truede arter
 • Udgiver bladet "Vore Dyr"
 • Drives økonomisk for midler indkommet ved arv, gaver og medlemskontingent
Dansk Dyreværn Århus er medlem af den verdensomspændende dyreværnsorganisation WSPA (World Society for the Protection of Animals), der har hovedkontor i London derudover støtter vi WWF, Verdensnaturfonden. Gennem disse medlemsskaber er vi med til at støtte dyreværnsarbejde verden over.

Donation:
MobilePay: 95 133, eller
Hjemmeside: https://thevoiceofpets.dk/stoet/.

Priser:
1.200,00 kr. pr. kat

Fakta om Dansk Dyreværn Aarhus (The Voice of Pets)

Adresse: Tingskoven 5, 8310 Tranbjerg
Hjemmeside: https://thevoiceofpets.dk/
E-mail adresse:
Telefon nummer: +45 87 33 44 40
Sidst tjekket: 25. august 2021 08:43